MyProduction har kjøpt produktområdet Spektra fra Evry

  • Dette er et videre ledd i å samle de beste miljøene innen produksjon i Norden under MyProduction paraplyen, sier daglig leder i MyProduction, Thore Stærk.

Spektra MPS er et komplett system for material- og produksjonsstyring for SMB-markedet, utviklet av Evry for norske bedrifter.

Systemet dekker de fleste behov for styring og økonomisk oppfølging av produksjon, og har vist sin styrke gjennom gode løsninger og mange installasjoner. Det er et moderne og gjennomprøvd system med mange referanser.

  • Spektra vil videreføres som i dag, men vil få utvidelse med noen av de moderne løsningene som ligger i MyProduction, forteller Stærk.

Strategien er å samle den beste programvaren og kompetansen innen produksjonssystemer i norden, og så utvikle disse videre. I dag er MyProduction en konsolidering av View Production, Pro-M, Mapaz (svensk), InfoStruct (svensk) og nå også Spektra.

Mer om Spektra

Med sine ulike standardmoduler dekker Spektra MPS en rekke forskjellige bransjer og løsninger. Systemet kjennetegnes av enkelt brukerstyrt oppsett /parameterstyring, og som gir den enkelte bedrift fleksibilitet med hensyn til ønsket funksjonalitet. Systemet har kort implementeringstid og lav brukerterskel.

For å gi økonomisk forutsigbarhet leveres prosjekter med:

  • Faste priser på lisenser/moduler
  • Faste priser på årlig vedlikehold/support, og som også dekker oppgradering til nye versjoner
  • Faste priser på opplæring / implementering

Satser videre

Viking Venture er hovedinvestor i MyProduction og i tillegg har man fått med seg flere erfarne eiere.

  • Det er viktig for oss å kunne tilby størst mulig verdi for kundene fremover, og det avhenger av å samle best mulig kompetanse og ha best mulig teknologi. Vi har derfor tatt fatt på en større utviklingsarbeidet. På sikt er målet og samle det beste fra de ulike løsningene inn i en og samme nettbaserte produksjonsløsning, sier Stærk.
Avvik-Banner-Icon