MyProductions Cloud en skyløsning for fremtiden

Når vi i MyProduction skulle bygge en helt ny skybasert løsning, valgte vi å starte helt fra bunn. Vi skulle ikke ta med oss noe fra vår gamle teknologi, men tenke helt nytt. Vi ser at det er en stor forskjell å bygge ny løsning i skyen mot å bygge eksisterende løsninger til skyen. Løsninger som bygges til skyen har alltid begrensninger og det er vanskelig å si hvilken levetid en slik løsning har. Vårt valg var helt klar: Bygg i skyen bygg for fremtiden.

Dere vil oppleve store forbedringer på mange områder. Vi kan nevne noen:

  • Moderne, sikker og fleksibel webløsning tilrettelagt for dagens digitale verden
  • Fleksibel API integrasjoner som gir muligheter for nære knytninger til andre systemer
  • Rigget for Industri 4.0, høste deres maskiners data
  • Fleksibilitet og brukervennlighet som legger opp til redusert behov for konsulenttjenester for deres egne tilpasningsønsker

Vi kan love at det er mye å se frem til med vår nye skyløsning. Vi har kommet svært lang med vår løsning og har kunder i implementering. De første av våre eksisterende kunder har startet migrere fra eksisterende løsning. I denne fasen av utviklingen kommer det stadig nye leveranser og vi har en omfattende leveringsplan for 2022

Har dere spørsmål om løsningen eller lurer på når dere kan gå over på vår nye Native cloud Solutions så ta kontakt med Terje Greaker, mail: terje.greaker@myproduction.no. Den 15. februar holder vi vårt første webinar om løsningen. Det vil komme egen invitasjon når det nærmer seg. Her vil dere få se løsningen live og har mulighet til å stille flere spørsmål.