Personvernerklæring

Personvernerklæring

Slik behandler View Software AS personopplysninger – GDPR

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person, for
eksempel navn, mobilnummer, e-postadresse, stillingstittel og selskapsnavn.
For oss er disse opplysningene nødvendige for at vi skal kunne betjene deg og selskapet du jobber for som kunde.

Dette brukes også i forbindelse med vår Inbound Marketing strategi, slik at vi kan sende deg informasjon du har etterspurt.

Vi vil ikke sende sensitive personopplysninger og fødselsnummer på e-post da dette ikke er tillatt uten at innholdet er kryptert.

Hvorfor bruker vi personopplysninger?

Formålet med vår behandling av personopplysninger er å betjene våre kunder og levere de tjenester som er avtalt. Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en avtale med våre kunder eller som vi må ha før vi inngår en avtale med potensielle kunder. Som del av dette er det nødvendig at vi har informasjon om en eller flere kontaktpersoner i selskapet, slik at vi har mulighet til å kontakte og informere deg når det er nødvendig for at vi skal kunne levere de tjenester som vi har inngått avtale om.

Vi bruker også kontaktinformasjon om kunder i vår markedsføring og kundepleie. Vi vil kun sende deg nyhetsbrev og markedsføring dersom du har samtykket til dette. Dette gjelder der hvor utsendelser går til deg som kontaktperson hos kunden. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon fra oss.

I tillegg bruker vi informasjonskapsler på våre nettsider slik at vi kan analysere brukeradferd og besøk for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Hvilke personopplysninger behandler vi

  • Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap du jobber i.
  •  I de tilfellene hvor vi jobber med supportrelaterte oppgaver så vil vi også behandle administrative opplysninger om de personer som er registrert i applikasjonen. Dette gjøres kun etter avtale med kunden.
  • Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler og sider du leser og annet du viser interesse for.

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom selskapet har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger, for å ivareta kundeforholdet, være lagret så lenge kundeforholdet består.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med selskapets egne datalagringsrutiner.

Alle ansatte i View Software AS er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor eksterne, men også internt mellom kollegaer og varer etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

Du kan få innsyn i dine personopplysninger

Du har krav på å få innsyn i hvilke personopplysningene vi behandler om deg.

Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Du kan rette og slette dine personopplysninger

Dersom du mener at View Software AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.

Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Behandlingsansvarlig

View Software AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Vi har etablert en rolle som personvernansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som personvernansvarlig er lagt til vår nyopprettede GDPR-avdeling, og kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: + 47 452 64 000
E-postadresse: gdpr@view.no
Adresse: Heinrich Gernersgate 14, 1530 Moss

Du kan klage til Datatilsynet

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernreglementet blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er brudd på regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.