Produksjonsplanlegging

En grafisk resursplanlegger som gir oversikt over produksjonsplanen. Planen kan vises pr prosjekt, resurs eller ressursgruppe.

Produksjonsplanlegging-Banner-Image

En elektronisk planlegger for bedriften til å optimalisere tilgang og kapasitet på en effektiv måte.

Oversikt over tilgang av råvarer

Planen gir oversikt over når råvarer er forventet levert. Det vil gjøre det enklere å planlegge og simulere produksjonsplanen

Oversikt over tilgang av råvarer

Planen gir oversikt over når råvarer er forventet levert. Det vil gjøre det enklere å planlegge og simulere produksjonsplanen

Oversikt over tilgang bg
Visuelt-oversikt-Image

Visuelt oversikt over kapasitet på ressurs eller person

Planen gir en visuell oversikt over kapasitet på en resurs eller en ressursgruppe. Det er også enkelt og kunne se ressurs situasjonen for personell

Flytte operasjoner fra en resurs til en annen

Planen har «drag and drop» funksjonalitet. Det gjør at det er enkelt å flytte en operasjon over til en annen ressurs. «Drag and Drop» funksjonaliteten gjør at det er enkelt å simulere produksjonsplan.

Flaskehalser-Image

Oversikt over flaskehalser

Produksjonsplenlegger gir deg mulighet til å planlegge en produksjonsordre ut fra leveringsdato, eller at produksjonsplan finner leveringsdato ut fra start dato. Du kan også planlegge ut fra flaskehalser. Planen gir en god oversikt over de steder i planen dere har flaskehalser. Her tar dere beslutninger på hvordan dere vil løse flaskehalsen, for så å replanlegge ut fra denne flaskehalsen

Planlegge produksjonsordre basert på kvalifikasjoner

Løsningen gir mulighet til å definere spesielle kompetanser for bruk av ressurser/maskiner eller spesielle oppgaver som skal utføres. Dersom vedkommende ikke tllfredstiller kompetansen som kreves vil operasjonen ikke være tilgjengelig for personen. Dette gir en ekstra sikkerhet for kvalitet og sporing på oppgavene.

Planlegge produksjonsordre basert på kvalifikasjoner

Løsningen gir mulighet til å definere spesielle kompetanser for bruk av ressurser/maskiner eller spesielle oppgaver som skal utføres. Dersom vedkommende ikke tllfredstiller kompetansen som kreves vil operasjonen ikke være tilgjengelig for personen. Dette gir en ekstra sikkerhet for kvalitet og sporing på oppgavene.

Planlegge produksjonsordre

Production funksjoner

Produksjonsplanleggingsfunksjonen er meget nyttig og sammen med våre andre funksjoner så får du et meget brukervennlig og ressursbesparende produksjonsverktøy.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på våre gratis nyhetsbrev og få mer av View Production levert til innboksen din.

Kontakt oss

Contact-Image

Har du noen spørsmål? Vennligst ring oss eller send oss din e-post, vi vil være i kontakt!

Contact Icon +47 48 22 55 55

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.